Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Uszczyka w Gliwicach

Temat zadania inwestycyjnego:
Budynek mieszkalny z usługami w parterze przy ul. Uszczyka w Gliwicach

Zamawiający:
Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Warszawska 35b, 44-100 Gliwice 

Wykonanie dokumentacji projektowej:
Konkurs architektoniczno – urbanistyczny – I nagroda – realizacja dokumentacji projektowej.
Realizacja dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
wrzesień 2008 r. – styczeń 2013 r.

Termin realizacji inwestycji:
Oddanie do użytkowania – styczeń 2013 r.

Charakterystyka zadania inwestycyjnego:
Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu
oraz infrastrukturą techniczną.
Powierzchnia terenu przeznaczona pod inwestycję: 0,4 ha
Powierzchnia całkowita budynków: ok. 2 000 m².

Generalny projektant:
mgr inż. arch. Ewa Przybył

Współpraca autorska:
mgr inż. Dariusz Zboiński
mgr inż. arch. Tomasz Mainusz

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp