Kąpielisko Leśne w Gliwicach – budynek oraz zagospodarowanie terenu

Temat zadania inwestycyjnego:

Budynek rekreacyjno – usługowo – biurowy z zapleczem magazynowym na terenie Kąpieliska Leśnego w Gliwicach wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. 

Zamawiający:

Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo – Turystycznych TUR

ul. Ziemięcicka 62, 44-100 Gliwice 

Wykonanie dokumentacji projektowej:

wrzesień 2008 r. – marzec 2009 r.

Charakterystyka zadania inwestycyjnego:

Budynek rekreacyjno – usługowo – biurowy z zapleczem magazynowym wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną. 

Powierzchnia terenu przeznaczona pod inwestycję: 0,5 ha.

Powierzchnia użytkowa: ok. 1 000 m² 

Generalny projektant: 

mgr inż. arch. Ewa Przybył

Współpraca autorska:

mgr inż. Dariusz Zboiński

mgr inż. arch. Tomasz Mainusz

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp