Kompleksowy remont nawierzchni Rynku oraz ul. Zwycięstwa i ul. Wyszyńskiego w Gliwicach

Temat zadania inwestycyjnego:
Przebudowa nawierzchni Rynku, nawierzchni jezdni ul. Zwycięstwa od Rynku do ul. Dolnych Wałów oraz nawierzchni chodników ul. Zwycięstwa oraz ul. Wyszyńskiego

Zamawiający:
Zarząd Dróg Miejskich
ul. Bolesława Śmiałego 2B, 44-121 Gliwice 

Wykonanie dokumentacji projektowej:
Realizacja dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
czerwiec 2009 r. – grudzień 2010 r.

Termin realizacji inwestycji:
Inwestycja zakończona. Oddanie do użytkowania kwiecień 2011 roku.

Charakterystyka zadania inwestycyjnego:
Kompleksowa przebudowa Rynku w Gliwicach uwzględniająca wymianę nawierzchni, małej architektury, oświetlenia terenu wraz z iluminacją Ratusza oraz arkad.

Kompleksowa przebudowa nawierzchni jezdni ul. Zwycięstwa
oraz chodników ul. Zwycięstwa oraz ul. Wyszyńskiego.

Powierzchnia terenu przeznaczona pod inwestycję: 1,7 ha
Teren usytuowany jest w strefie „A” ochrony konserwatorskiej oraz układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków województwa śląskiego.
Inwestycja nominowana do nagrody „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego”

Generalny projektant:
mgr inż. arch. Ewa Przybył

Współpraca autorska:
mgr inż. Dariusz Zboiński
Katarzyna Błach
Joanna Nocoń

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp