Osiedle mieszkaniowe Cztery Pory Roku w Knurowie

Temat zadania inwestycyjnego:
Zagospodarowanie trenu w rejonie ul. Gen. Ziętka i ul. 26-go Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.

Zamawiający:
Gmina Knurów
ul. Ogana 5, 44-190 Knurów 

Wykonanie dokumentacji projektowej:
Konkurs architektoniczno – urbanistyczny – I nagroda.
Realizacja dokumentacji projektowej:
wrzesień 2006 r. – październik 2008 r.

Termin realizacji inwestycji:
Rozpoczęcie inwestycji kwiecień 2008 r. Inwestycja prowadzona etapowo.
Aktualnie prowadzony jest nadzór autorski nad realizacją inwestycji.

Charakterystyka zadania inwestycyjnego:
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie szeregowej oraz budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną.
Powierzchnia terenu przeznaczona pod inwestycję: 12 ha.
Powierzchnia użytkowa: ok. 27 000 m².
Struktura zabudowy: 122 budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej, 2 budynki mieszkalne wielorodzinne – 56 mieszkań, 1 budynek apartamentowy – 3 mieszkania

Generalny projektant:
mgr inż. arch. Ewa Przybył

Współpraca autorska:
mgr inż. Dariusz Zboiński
mgr inż. arch. Justyna Poloczek

Temat zadania inwestycyjnego:
Zagospodarowanie trenu w rejonie ul. Gen. Ziętka i ul. 26-go Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe. Etap VI.

Zamawiający:
Gmina Knurów
ul. Ogana 5, 44-190 Knurów 

Wykonanie dokumentacji projektowej:
grudzień 2011 – grudzień 2012 r.

Termin realizacji inwestycji:
Rozpoczęcie inwestycji październik 2012 r. Inwestycja prowadzona etapowo.

Charakterystyka zadania inwestycyjnego:
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie szeregowej oraz bliźniaczej oraz zabudowa wielorodzinna.
Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną.
Powierzchnia terenu przeznaczona pod inwestycję: 3,5 ha pomiędzy ul. 26-go Stycznia, Wiosenna i Zimowa w Knurowie.
Powierzchnia budynków mieszkalnych ok. 7 000 m². Kubatura ok. 29 000 m³.

Generalny projektant:
mgr inż. arch. Ewa Przybył – Zboińska

Współpraca autorska:
mgr inż. Dariusz Zboiński
mgr inż. arch. Ewa Adamczyk – Kasprzyk
Joanna Nocoń

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp