Osiedle mieszkaniowe przy ul. Dolnobrzeskiej we Wrocławiu

Temat zadania inwestycyjnego:
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami w parterze przy ul. Dolnobrzeskiej we Wrocławiu – Leśnicy.

Zamawiający:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.
ul. Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wrocław 

Wykonanie dokumentacji projektowej:
Konkurs architektoniczno – urbanistyczny – I nagroda.
Realizacja dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
lipiec 2007 r. – grudzień 2009 r.

Termin realizacji inwestycji:
Rozpoczęcie inwestycji maj 2008 r.
Oddanie do użytkowania – grudzień 2009 r.

Charakterystyka zadania inwestycyjnego:
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami w parterze wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną.
Powierzchnia terenu przeznaczona pod inwestycję: 3 ha
Powierzchnia całkowita: ok. 16 000 m².

Generalny projektant:
mgr inż. arch. Ewa Przybył

Współpraca autorska:
mgr inż. Dariusz Zboiński
mgr inż. arch. Justyna Poloczek
mgr inż. arch. Tomasz Mainusz

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp