Osiedle mieszkaniowe przy ul. Leonarda da Vinci we Wrocławiu

Temat zadania inwestycyjnego:
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami w parterze przy ul. Leonarda da Vinci – Brochów V we Wrocławiu

Zamawiający:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.
ul. Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wrocław 

Wykonanie dokumentacji projektowej:
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
grudzień 2007 r. – grudzień 2011 r.

Termin realizacji inwestycji:
Oddanie do użytkowania – grudzień 2011 r.

Charakterystyka zadania inwestycyjnego:
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami w parterze wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną.
Powierzchnia terenu przeznaczona pod inwestycję: 1,3 ha
Powierzchnia użytkowa budynków: ok. 6 000 m², powierzchnia całkowita: ok. 8 500 m².

Generalny projektant:
mgr inż. arch. Ewa Przybył

Współpraca autorska:
mgr inż. Dariusz Zboiński
mgr inż. arch. Tomasz Mainusz
Justyna Jagieła, Jakub Hendzel

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp