Osiedle mieszkaniowe przy ul. Podlesie w Gliwicach

Temat zadania inwestycyjnego:
Budynki mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej wraz z infrastrukturą techniczną, parkingiem, komunikacją wewnętrzną pomiędzy ul. Tarnogórską i Podlesie w Gliwicach.

Zamawiający:
Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Warszawska 35b, 44-100 Gliwice 

Wykonanie dokumentacji projektowej:
Konkurs architektoniczno – urbanistyczny – I nagroda – realizacja dokumentacji projektowej.
Realizacja dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
maj 2007 r.  – listopad 2011 r.

Termin realizacji inwestycji:
Oddanie do użytkowania – listopad 2011 r.

Charakterystyka zadania inwestycyjnego:
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie szeregowej oraz wolnostojącej
wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną.
Powierzchnia terenu przeznaczona pod inwestycję: 0,8 ha
Powierzchnia użytkowa budynków: ok. 1 500 m²

Generalny projektant:
mgr inż. arch. Ewa Przybył

Współpraca autorska:
mgr inż. Dariusz Zboiński
mgr inż. arch. Tomasz Mainusz

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp