Ośrodek odnowy biologicznej w Żyłce k/Krupskiego Młyna

Temat zadania inwestycyjnego:

Ośrodek odnowy biologicznej w Żyłce k/Krupskiego Młyna

Zamawiający:

Inwestor Prywatny

Wykonanie dokumentacji projektowej:

wrzesień 2006 r. – luty 2007 r.

Charakterystyka zadania inwestycyjnego:

Kompleksowa koncepcja funkcjonalno przestrzenna ośrodka odnowy biologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną. 

Zagospodarowanie trenu wraz z drogami, ciągami komunikacji pieszej, małą architekturą, terenami sportowo–rekreacyjnymi. 

Powierzchnia użytkowa budynku: ok. 3 850 m²

Powierzchnia terenu przeznaczona pod inwestycję: ok. 4,8 ha.

Generalny projektant:

mgr inż. arch. Ewa Przybył

Współpraca autorska:

mgr inż. Dariusz Zboiński

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp