Rzeźba Świętej Barbary w Knurowie

Temat zadania inwestycyjnego:
Zagospodarowanie w rejonie pomnika Świętej Barbary w Knurowie

Zamawiający:
Gmina Knurów, ul. Ogana 5, 44-190 Knurów

Wykonanie dokumentacji projektowej:

czerwiec 2018 – luty 2019

Termin realizacji inwestycji:
Inwestycja zakończona – czerwiec 2020 r.

Charakterystyka zadania inwestycyjnego:

Generalny projektant:
mgr inż. arch. Ewa Przybył

Współpraca autorska:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp