Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w Katowicach przy ul. Sławka

Temat zadania inwestycyjnego:
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w Katowicach przy ul. Sławka.

Zamawiający:
Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
Katowice, ul. Krasińskiego 14

Wykonanie dokumentacji projektowej:
Czerwiec 2008 r. 

Termin realizacji inwestycji:
Projekt konkursowy – III miejsce w konkursie.

Charakterystyka zadania inwestycyjnego:
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami w parterze wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną. 

Powierzchnia terenu przeznaczona pod inwestycję: 1,5 ha

Powierzchnia użytkowa budynków: ok. 26 000 m², powierzchnia całkowita: ok. 29 200 m². 

Ilość mieszkań: 292.

Generalny projektant: 
mgr inż. arch. Ewa Przybył

Współpraca autorska:
mgr inż. Dariusz Zboiński
mgr inż. arch. Tomasz Mainusz

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp