Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze Centrum Miasta Katowice

Temat zadania inwestycyjnego:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze Centrum Miasta Katowice wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Zamawiający:
Miasto Katowice
W imieniu którego działa Wydział Inwestycji 
ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice  

Wykonanie dokumentacji projektowej:
Grudzień 2012 r.  – oferta do przetargu ograniczonego

Charakterystyka zadania inwestycyjnego:
Teren objęty koncepcją konkursową stanowi przestrzeń zlokalizowaną w samym centrum Miasta Katowice, na przecięciu głównych arterii komunikacji – kołowej, tramwajowej i pieszej, w pobliżu ważnych obiektów Miasta Katowice. Wytyczono główną oś widokową miasta z kierunku południe – północ, łączącą Kopułę Katedry Chrystusa Króla z Rondem Sztuki i mijającą SPODEK, która stała się główną osią kompozycyjną terenu opracowania objętego konkursem. 

Główną strategią projektową stało się utworzenie nowej, autonomicznej przestrzeni publicznej jako elementu scalającego różnorodne formy zastanej zabudowy. Celem nadrzędnym w kontekście urbanistycznym stało się  symboliczne połączenie istniejącej zabudowy „starych” Katowic z nową częścią miasta. Najpierw zostało wybrane miejsce – punkt, wynikające z analizy głównych osi urbanistycznych. W konsekwencji tych przemyśleń powstała dominanta w formie wysokiej, strzelistej iglicy – element wskazujący najważniejsze miejsce. Jednoznaczny symbol identyfikujący przestrzeń, spajający nową i starą część miasta, który nie przesłania i nie dzieli.

Czysta forma iglicy, modernistyczna i uniwersalna oraz śmiała konstrukcja inżynierska ma być symbolem potencjału intelektualnego, triumfu śląskiego przemysłu i możliwości technicznych regionu. Iglica powinna być traktowana jak monument, który może upamiętnić rocznicę 150-lecia Katowic w 2015r. Potraktowano ją  jako „bramę miejską” usytuowaną na przecięciu głównych osi widokowych  i kompozycyjnych.  Diamentowa Iglica  akcentuje przestrzeń wielofunkcyjnego Placu Śląskiego od strony północnej, stanowiąc wyraźną, widoczną z daleka funkcję identyfikującą miejsce  oraz zamkniecie/otwarcie  widokowe, redefiniujące pierwotnie rozproszoną  przestrzeń zastanego obszaru.

Ideą funkcjonalną, wokół której zbudowany jest projekt, jest stworzenie w Centrum odpowiedniej przestrzeni przeznaczonej dla  aktywności społecznej i rekreacyjnej dla mieszkańców Katowic i aglomeracji, która jako całość stanowi Plac Śląski. Zaprojektowana przestrzeń składa się z Placu Głównego oraz otaczających go mniejszych wnętrz urbanistycznych – Placu Historycznego, Placu Teatralnego, Placu Kwiatowego, Pasażu Wielofunkcyjnego, Skweru Rekreacyjnego, Skweru Harcerzy.

Projekt wykonano we współpracy z DIG SOWIŃSCY-ARCHITEKCI Sp. j., Gliwice, ul. Chudoby  6/1 

Projektant: 

mgr inż. arch. Ewa Przybył

mgr inż. arch. Grzegorz Sowiński

Współpraca autorska:

mgr inż. arch. Ewa Adamczyk-Kasprzyk

mgr inż. arch. Renata Baczkowska

mgr inż. arch. Danuta Sowińska

mgr inż. arch. Rafał Dębowski

inż. arch. Ewa Dedyk  

mgr inż. arch. Krzysztof Leśniewski 

mgr inż. arch.  Michał Kaczmarzyk

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp