Zagospodarowanie terenu Skweru Dessau w Gliwicach

Temat zadania inwestycyjnego:
Zagospodarowanie terenu Skweru Dessau w Gliwicach w rejonie ul. Jana Pała II, Nowy Świat

Zamawiający:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice 

Wykonanie dokumentacji projektowej:
Realizacja dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
maj 2007 r. – wrzesień 2008 r.

Termin realizacji inwestycji:
Inwestycja zakończona – wrzesień 2008 r.

Charakterystyka zadania inwestycyjnego:
Zagospodarowanie terenu, obejmujące ciągi komunikacji pieszej, małą architekturę, plac zabaw, fontannę i oświetlenie iluminacyjne oraz infrastrukturę techniczną.

Powierzchnia terenu przeznaczona pod inwestycję: 0,9 ha

Inwestycja nominowana do konkursu na Najlepszą Przestrzeń Województwa Śląskiego.

Generalny projektant:
mgr inż. arch. Ewa Przybył

Współpraca autorska:
mgr inż. arch. Bożena Szwentner – architekt krajobrazu
mgr inż. Dariusz Zboiński
mgr inż. arch. Justyna Poloczek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp