Zagospodarowanie terenu skweru przy ul. Mieszka I w Knurowie

Temat zadania inwestycyjnego:
Zagospodarowanie terenu skweru przy ul. Mieszka I w Knurowie

Zamawiający:
Gmina Knurów
ul. Ogana 5, 44-190 Knurów 

Wykonanie dokumentacji projektowej:
Realizacja dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Sierpień 2011 – październik 2012 r.

Charakterystyka zadania inwestycyjnego:
Zagospodarowanie terenu, obejmujące ciągi komunikacji pieszej i ścieżki rowerowej, plac zabaw, małą architekturę oraz infrastrukturę techniczną.

Zakres inwestycji obejmował teren o powierzchni ok. 0,3 ha

Projektant:
mgr inż. arch. Ewa Przybył – Zboińska

Współpraca autorska:
Joanna Smoleń

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp