Zagospodarowanie terenu w rejonie Urzędu Miasta przy ul. Niepodległości w Knurowie

Etap I

Temat zadania inwestycyjnego:
Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miasta w Knurowie przy ul. Niepodległości 7

Zamawiający:
Gmina Knurów
ul. Ogana 5, 44-190 Knurów 

Wykonanie dokumentacji projektowej:
marzec 2006 r. – sierpień 2006 r.

Termin realizacji inwestycji:
W trakcie realizacji. Inwestycja prowadzona etapowo.

Charakterystyka zadania inwestycyjnego:
Zagospodarowanie terenu w rejonie Urzędu Miasta w Knurowie obejmujące ciągi komunikacji pieszej, parking, plac wejściowy, małą architekturę oraz infrastrukturę techniczną.

Powierzchnia terenu przeznaczona pod inwestycję: 1 ha.

Projektant:
mgr inż. arch. Ewa Przybył
mgr inż. arch. Bożena Szwentner architekt krajobrazu

Współpraca autorska:
mgr inż. Dariusz Zboiński
mgr inż. arch. Małgorzata Bielikowska
Joanna Nocoń

Etap II

Temat zadania inwestycyjnego:
Remont budynku Urzędu Miasta przy ul. Niepodległości 5 w Knurowie

Zamawiający:
Gmina Knurów
ul. Ogana 5, 44-190 Knurów 

Wykonanie dokumentacji projektowej:
Realizacja dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
listopad 2007 r. – grudzień 2008 r.

Charakterystyka zadania inwestycyjnego:
Kompleksowy remont budynku Urzędu Miasta przy ul. Niepodległości 5 w Knurowie z przeznaczeniem na potrzeby Straży Miejskiej.
Powierzchnia użytkowa ok. 400 m².

Projektant:
mgr inż. arch. Ewa Przybył
mgr inż. arch. Bożena Oleś

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp