Zaplecze Palmiarni Miejskiej w Gliwicach

Temat zadania inwestycyjnego:
Budynek zaplecza Palmiarni Miejskiej w Gliwicach

Zamawiający:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice 

Wykonanie dokumentacji projektowej:
Realizacja dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
sierpień 2007 r. – wrzesień 2008 r.

Termin realizacji inwestycji:
Inwestycja zakończona – wrzesień 2008 r.

Charakterystyka zadania inwestycyjnego:
Budynek stanowi zaplecze techniczne do istniejącego budynku Palmiarni Miejskiej w Gliwicach, mieszczący funkcje: magazynową dla roślin, pomieszczenie dla rozmnażania i leczenia roślin.

Budynek w całości w konstrukcji stalowej, ściany zewnętrzne w systemie fasadowym.
Specjalistyczna instalacja wewnętrzna.

Powierzchnia użytkowa budynku: 320 m².

Generalny projektant:
mgr inż. arch. Ewa Przybył

Współpraca autorska:
mgr inż. Dariusz Zboiński

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp