Dom prywatny

Wykonanie dokumentacji projektowej:

2012 r. 

Oddanie budynku do użytkowania:

2016 r.

Charakterystyka zadania inwestycyjnego:

Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną.

Powierzchnia terenu przeznaczona pod inwestycję: 0,3 ha

Powierzchnia całkowita budynku: ok. 420 m².

Generalny projektant:

mgr inż. arch. Ewa Przybył-Zboińska

Współpraca autorska:

mgr inż. Dariusz Zboiński

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp