Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Sienkiewicza w Gliwicach

Temat zadania inwestycyjnego:
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Sienkiewicza w Gliwicach

Zamawiający:
Inwestor prywatny

Wykonanie dokumentacji projektowej:
Styczeń 2014 r.

Charakterystyka zadania inwestycyjnego:
Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną.
Powierzchnia terenu przeznaczona pod inwestycję: 0,3 ha
Powierzchnia całkowita budynku: ok. 2 200 m².

Generalny projektant:
mgr inż. arch. Ewa Przybył – Zboińska

 Współpraca autorska:
mgr inż. Dariusz Zboiński

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp