Zagospodarowanie terenu w rejonie Radiostacji w Gliwicach

Temat zadania inwestycyjnego:
Zagospodarowanie terenu w rejonie Radiostacji w Gliwicach

Zamawiający:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice 

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Warszawska 35 b, 44-100 Gliwice 

Wykonanie dokumentacji projektowej:
Realizacja dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
październik 2008 r. – sierpień 2009 r.

Termin realizacji inwestycji:
Inwestycja zakończona – sierpień 2009 r.

Charakterystyka zadania inwestycyjnego:
Zagospodarowanie terenu w rejonie Radiostacji w Gliwicach, obejmujące ciągi komunikacji pieszej, małą architekturę, fontanny oraz oświetlenie iluminacyjne.
Remont budynku technicznego – Muzeum Historii Radia i Sztuki Mediów – Radiostacja Gliwice.
Obiekt wpisany do rejestru zabytków Województwa Śląskiego.

Powierzchnia terenu przeznaczona pod inwestycję: 3,5 ha

Inwestycja nagrodzona:
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego w 2009 roku – GRAND PRIX!

Generalny projektant:
mgr inż. arch. Ewa Przybył

Współpraca autorska:
mgr inż. Dariusz Zboiński
mgr inż. arch. Tomasz Mainusz
Katarzyna Błach, Jakub Hendzel

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp