Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna we Wrocławiu – Maślice

Temat zadania inwestycyjnego:

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna we Wrocławiu – Maślice

Zamawiający:

Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa Maślice

ul. Pilczycka 196D, 54-144 Wrocław

Wykonanie dokumentacji projektowej:

Sierpień 2009 r.

Termin realizacji inwestycji:

Projekt konkursowy

Charakterystyka zadania inwestycyjnego:

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami w parterze wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną. 

Powierzchnia terenu przeznaczona pod inwestycję: 4 ha

Powierzchnia użytkowa budynków: ok. 11 000 m², powierzchnia całkowita: ok. 15 500 m². 

Ilość mieszkań: 217.

Generalny projektant: 

mgr inż. arch. Ewa Przybył

Współpraca autorska:

mgr inż. Dariusz Zboiński

Joanna Nocoń

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp